Informacje o ochronie danych osobowych w MagicVR.co sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo,

w MagicVR kwestię ochrony danych osobowych naszych Klientów zawsze traktujemy priorytetowo. Teraz, w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane.

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest MagicVR.co sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Krzywoustego 82-86, 50-166 Wrocław – operator serwisu dostępnego pod adresem https://magicvr.co.

W jaki sposób otrzymaliśmy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie rejestracji konta i/lub w momencie składania zamówienia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji świadczonych usług.

Czy możesz odmówić podania nam swoich danych osobowych?
W przypadku braku wymaganych danych osobowych nie możemy świadczyć naszych usług zgodnie z zawartą z Tobą umową.

Jakie masz prawa związane ze swoimi danymi osobowymi?
Masz prawo do wglądu, poprawiania i aktualizowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do usunięcia swoich danych, czego możesz zażądać drogą elektroniczną na adres hello@magicvr.co.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy oraz po jej zakończeniu, ale nie dłużej niż przez 10 lat od dnia jej zakończenia.Serdecznie pozdrawiamy
Zespół MagicVR